Aktualności z życia gminy

Kategoria: Aktualności

Życzenia z okazji dnia samorządowca

Szanowni Państwo, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Wybraliśmy naszych przedstawicieli w radach gmin, wójtów, burmistrzów....

Kategoria: Wydarzenia

XII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Mirowie

W niedzielę 26 stycznia w kościele parafialnym miał miejsce Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizatorami była Publiczna Szkoła Podstawowa im....

Kategoria: Aktualności

157 rocznica powstania styczniowego w gminie mirów

W tym roku obchody 157 rocznicy Powstania Styczniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbijowie Małym realizowane były wg następujących działań:

Kategoria: Aktualności

Nabór wniosków o usunięcie azbestu w roku 2020

Urząd Gminy Mirów zaprasza właścicieli (zarządców) nieruchomości położonych na  terenie gminy Mirów  do składania  wniosków o bezpłatny odbiór i ...

Aktualne wydarzenia z Gminy Mirów

Szanowni Państwo, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Wybraliśmy naszych przedstawicieli w radach gmin, wójtów, burmistrzów. Po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy bezpośredni wpływ na tworzenie naszych małych wspólnot, co  w istocie miało mieć  realne przełożenie na kreowanie rzeczywistości. Dziś po trzydziestu latach można jednoznacznie stwierdzić, iż powstanie samorządów najpierw gminnych, później szczebla powiatowego i wojewódzkiego było dobrą decyzją. Decyzją, która pozwoliła na tworzenie najbliższego otoczenia na miarę naszych lokalnych potrzeb.

mapa

Mapka ilustrująca zasięg projektu – z dotacji skorzystają wszystkie miejscowości Gminy Mirów

W dniu 26.05.2020 r.  Wójt Gminy Mirów podpisał z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów” na łączną kwotę 1 121 274,19 zł (w tym  1 007 886,91 zł ze środków unijnych oraz 113 387,28 zł z budżetu Państwa).

Od 25.06.2020r. biblioteka szkolna rozpoczyna pracę.

  • Biblioteka będzie działała na zasadzie przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania książek.
  • W bibliotece może przebywać maksymalnie jeden uczeń na stanowisku obsługi.
  • Pozostali uczniowie będą proszeni o czekanie na korytarzu przed biblioteką, w bezpiecznej odległości od siebie (2 metry).
  • Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz.
  • Wchodzący do biblioteki mają obowiązek noszenia maseczek, zalecamy noszenie rękawiczek.
  • Wchodząc do budynku szkoły prosimy o dezynfekcję rąk, w wyznaczonym miejscu.
  • Oddawane przez uczniów książki będą poddawane 7-dniowej kwarantannie i składowane w wyznaczonym miejscu oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy dokonywać na rachunek bankowy gminy Mirów: 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział Radom Filia Mirów

Zobacz więcej z: Aktualności