Urząd Gminy Mirów zaprasza właścicieli (zarządców) nieruchomości położonych na  terenie gminy Mirów  do składania  wniosków o bezpłatny odbiór i  utylizację wyrobów zawierających azbest,  pochodzących z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Mirów, w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mirowie.

Druki wniosku są dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mirów.
Wszelkie informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Mirów – pokój nr 17 – tel. 48 628 38 89 w. 25.
Uwaga: zadanie będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania tegorocznej dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie"