Szanowni Państwo, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Wybraliśmy naszych przedstawicieli w radach gmin, wójtów, burmistrzów. Po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy bezpośredni wpływ na tworzenie naszych małych wspólnot, co  w istocie miało mieć  realne przełożenie na kreowanie rzeczywistości. Dziś po trzydziestu latach można jednoznacznie stwierdzić, iż powstanie samorządów najpierw gminnych, później szczebla powiatowego i wojewódzkiego było dobrą decyzją. Decyzją, która pozwoliła na tworzenie najbliższego otoczenia na miarę naszych lokalnych potrzeb.

 

Pozwólcie Państwo, że z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w trzydziestą rocznicę pierwszych wyborów samorządowych złożę najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy na przestrzeni lat angażowali się w budowanie naszych małych ojczyzn. Dziękuję radnym obecnej i  poprzednich kadencji, moim poprzednikom wójtom i oczywiście pracownikom Urzędu Gminy Mirów oraz placówek podległych. Niech ta niełatwa praca na rzecz mieszkańców przynosi Wam wiele satysfakcji i spełnienia, a świadectwo jakie po sobie zostawicie służy kolejnym pokoleniom.

Z wyrazami szacunku

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów